Konzultace, poradenství

Poskytujeme komplexní konzultace a poradenství:
- odborný dozor nad vznikajícími projekty klienta, zabýváme se zaváděním moderních IT do firem a organizací, doporučíme nákup vhodného vybavení, proškolení uživatele a připravíme vhodné prostředky pro efektivní využití
1) z oblasti software:
- návrh architektury aplikací, návrh datového úložiště a datových struktur, doporučení programu pro Vaši činnost
2) z oblasti hardware:
- návrh technické infrastruktury a zabezpečení
3) z oblasti Internet:
- návrh technologie a design

Vývoj zakázkového software

Jedná se o naši hlavní nabídku – dle potřeb a přání zákazníka. Důvod je prostý. V poslední době se stále více prosazuje zakázková tvorba aplikací, neboť ty lze maximálně přizpůsobit individuálním potřebám každého zákazníka a tak nejlépe šetřit náklady a dnes tak drahocenný čas. Touto činností se zabývá specializovaný tým programátorů, kteří mají dostatečné znalosti a potřebný přístup k informacím, aby mohli co nejvíce vyhovět požadavkům uživatelů na zakázkovou tvorbu software.
Programovací metody:
1) Klasická cesta
- rozsáhlá příprava, vytvoření počáteční analýzy, návrhu řešení včetně definice datového modelu a popisu funkcionality. Tato forma má své výhody jako je známá cena, známý termín, ale také své nevýhody – vyšší cena, velká časová náročnost, nemožnost provádět dodatečné změny v zadání
2) Tvorba prototypu
- vychází se z hrubého zadání úkolu podle kterého se vytvoří prvotní verze aplikace (prototypu). Tento je zadavateli dodán v relativně krátkém časovém intervalu (dle náročnosti cca do 1 měsíce). Následně jsou zpracovány připomínky, které zadavatel dodá a vytvořena další verze. Proces končí vyladěním finální verze. Stejně tak i tato metoda má své výhody jakou je ve většině případů nižší cena, rychlost, možnost dodatečně měnit zadání, možnost průběžného testování zákazníkem, ale také své nevýhody – neznámá (pouze orientační) cena, v počátku neznámý (pouze orientační) termín předání SW.

Každá z výše uvedených metod (jak je vidět) má svá pro i proti. Zvolená metoda závisí na potřebách a požadavcích klientů, na schopnosti definovat očekávající přínos od vyvíjeného SW.


Tvorba internetových aplikací, webových stránek

Vytvoření kvalitní prezentace je základním krokem k úspěšné propagaci na Internetu. Kvalita prezentace nespočívá jen v grafickém zpracování, ale také v hodnotném obsahu, jasné orientaci a optimalizaci. Úroveň grafického zpracování je však důležitou součástí, která působí na podvědomí každého návštěvníka.
V této oblasti nabízíme:
- vytvoření několika různých návrhů a na základě vybrané varianty vyrobíme Internetovou aplikaci
- dle dohody lze použít i technologie (preferujeme ASP.NET nebo Mono), které umožňují zadavateli samostatnou aktualizaci bez znalosti problematiky tvorby WWW
- úspěch celého projektu závisí především na dokonalé propagaci (odkaz) – bez návštěvnosti jsou zcela neužitečné
- vypracujeme návrh nejvhodnějšího řešení, cenovou a časovou kalkulaci